Menu

Kerken hebben een eigen rol in het omzien naar en het bieden van ondersteuning aan de naaste in en buiten de kerk. Dat is soms een hele opgave voor kerken en diakenen. Met alle veranderingen in kerk en samenleving komt er veel op de diaconieën af. Hoe kunnen diaconieën met beperkte middelen zo goed mogelijk steun en zorg verlenen? Samenwerken kan in veel gevallen het sleutelwoord zijn. Samen leren, samen doen en samen spreken.

Samen met diverse partners heeft het Diaconaal Steunpunt een website en een toolkit ontwikkeld om beginnende en bestaande platformen te ondersteunen. Je vind de toolkit op www.diaconaleplatformen.nl. Ook vind je hier een overzicht van bestaande platformen.

Ken je een platform dat nog niet op het overzicht staat? Laat het ons weten, dan voegen we deze toe. Ook mooie voorbeelden van activiteiten rondom samen leren, samen doen en samen spreken zijn van harte welkom om andere platformen mee te inspireren. Mail ze naar info@diaconaalsteunpunt.nl.

Kerk in de buurt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Kerk in de buurt