Menu

Een nacht in 1965. Ze liep vermomd met bril, hoofddoek en pruik in de rosse buurt van Amsterdam. Een geheim bezoek. Toch werd ze herkend en tijdens het uitdelen van de Strijdkreet werd ze gefotografeerd. Prinses Beatrix, die met majoor Bosshardt van het Leger des Heils de dames op de wallen bezocht.

Vóór haar regeerperiode verbond Beatrix zich met mensen tot in de donkerste plekken van Amsterdam. Daar ligt een parallel met Jezus, die ook zijn Koninklijke waardigheid aflegde om onder de mensen te komen. Een belangrijk verschil: Jezus kwam onder ons wonen en gaf zijn leven. Beatrix ging na haar korte verblijf op de wallen terug naar haar kasteel Drakensteyn. Het Woord werd een mens en Hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig Hij is.

Het Woord werd een mens en Hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig Hij is.

schrijft de apostel Johannes. Voor de oorsprong van dat woord wonen moeten we even terug naar de tijd dat het volk Israël in tenten woonde in de woestijn. Ook God sloeg zijn tent op in de vorm van de Tabernakel. Zo wilde Hij wonen tussen de mensen.

In de persoon Jezus komt het Woord van God onder ons wonen. Dichterbij kan haast niet. Hij wordt mens van vlees en bloed, warm, aanraakbaar. In de vertaling van The Message van Eugene Peterson staat het zo:

The Word became flesh and blood, and moved into the neighborhood.

God beweegt met zijn Woord, met zijn liefde zich in de buurt van mensen. Zie je hoe God steeds dichterbij komt? Eerst gaat Hij wonen in de tabernakel en zo komt Hij onder de mensen. In het leven van Jezus en de volgende fase komt God nog dichterbij: hij woont in deze wereld door mensen die Hem liefhebben. Dat wil ik uitleggen aan de hand van Johannes 14:23, een moment waarop het lijden van Jezus in zicht komt. Judas (niet Iskariot) vraagt Jezus:

Heer, hoe komt het dat U ervoor zal zorgen dat wíj U wel echt zullen leren kennen, maar de andere mensen niet? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Iemand die van Mij houdt, zal doen wat Ik zeg. Mijn Vader zal van hem houden en Wij zullen bij hem komen en in hem wonen.

Hoe wil God aanwezig zijn in de wereld? Via mensen in wie hij woont. In The Message staat het als volgt:

If anyone loves me, he will carefully keep mij word and my Father will love him – we ‘ll move right into the neigborhood.

Jezus en zijn Vader komen in mensen wonen die Hem liefhebben. En door ons heen komt Jezus in onze kerk, ons netwerk en onze buurt wonen. Kijk zo eens naar jouw leven en jouw gemeente. God woont in ons en wil zo liefdevol, warm, betrokken, dichtbij mensen komen. Dan gaat het allereerst over relaties. Over liefde die merkbaar wordt in hoe we naaste zijn voor die vrouw met anorexia, die eenzame oudere, die Iraanse vluchteling, dat meisje in de schulden, die man die single is, die ouders waarvan de kinderen ziek of beperkt zijn.

Spiegel je eens aan de drie personen waar deze bijdrage mee begon. In wie herken jij je het meest?

  • In de dames op de wallen? Misschien heb je het niet door dat Jezus heel dichtbij je komt. Dat hij je echte liefde en vergeving wil geven. Is dit een moment om Hem bewust uit te nodigen om bij en in je te komen wonen?
  • In Beatrix? Je wordt vandaag gestimuleerd om van je eigen troon af te komen en om stappen te zetten. Blijf niet op afstand. Ga op stage in jouw buurt of wijk, door mensen te ontmoeten die geen helper hebben.
  • In majoor Bosshardt? De vrouw die in Amsterdam woonde tussen de mensen en die in navolging van Jezus mensen hielp. Door ze respectvol te bejegenen, door de rug van zanger en junk, Herman Brood te wassen. De vrouw die een relatie aanging met mensen en van hen hield.

Wat zou er gebeuren als jij en ik diezelfde bewogenheid in ons dragen als majoor Bosshardt? Wat zou er gebeuren als wij ons, net als majoor Bosshardt en Jezus, verbinden met elkaar en onze buurt? Als we bewogen ons leven delen met de mensen om ons heen. En zo de heerlijkheid van God tastbaar maken door ons leven.


Dit is een verkorte versie van de bijdrage van Rudolf Setz op de afgelopen diakenendag. Zijn complete verhaal vind je in Dienst 2 van 2019

Afbeelding: (c) Peter Zonneveld 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kerk in de buurt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Kerk in de buurt