Menu

‘Kerk in de buurt’ is het thema van de nieuwste Dienst, het toerustingsblad voor werkers in de kerk. Met dit themanummer wil Dienst aansluiten bij een groeiend verlangen van kerken om van betekenis te zijn voor de eigen omgeving.

LOKALE KERK IS VAN BETEKENIS

Missioloog Lesslie Newbigin zei ooit: “De lokale kerkgemeenschap is de vertaler en de belichaming van het evangelie”. Daarover gaat de nieuwste Dienst. De plaats waar de kerk staat, is een belangrijk onderdeel van de roeping van die gemeente. Daar waar kerken contact hebben met de omgeving, kan de gemeenschap Gods missie vertalen en in de praktijk brengen. Zodat mensen buiten de kerk kunnen horen, zien en ervaren wat het evangelie is. Dienst belicht daarom de betekenis van de lokale kerk en het belang van die gemeenschap voor de buurt.

MENSEN LIEFHEBBEN EN OMARMEN

Voor veel Nederlanders is de kerk niet die bron van licht en barmhartigheid die ze zou moeten zijn. De lokale kerkgemeenschap is op haar krachtigst, wanneer zij de mensen in haar omgeving liefheeft en omarmt. We hopen dat deze Dienst helpt om meer echt lokaal kerk te zijn.

Wil jouw kerk meer betekenen voor de eigen omgeving? Het themanummer ‘Kerk in de buurt’ is aan te vragen voor de speciale prijs van € 1,50 per stuk; de verzendkosten zijn € 3,50 per pakket.

Kerk in de buurt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Kerk in de buurt